Nowoczesny lider – choreograf tańca zmiany

Dr hab. Ryszard Praszkier

Dr hab. nauk społecznych Ryszard Praszkier specjalizuje się w psychologii i przedsiębiorczości społecznej. Badał w świetle teorii złożoności zjawisko przedsiębiorczości społecznej i dynamiki zmian społecznych: co czyni zmianę długofalową i nieodwracalną? Jest współprowadzącym funkcjonującej w 80 krajach fundacji „Ashoka” i założycielem jej polskiego oddziału w 1995 roku.

Dr hab. Praszkier wspiera firmy w rozwijaniu prawdziwie kreatywnego przywództwa. W tym wystąpieniu przytacza praktyczne przykłady pozornie nierozwiązywalnych problemów z życia przedsiębiorstw, gdzie dystans i humor okazały się kluczem do sukcesu, pociągając za sobą niespodziewane, trwałe zmiany. Wyjaśnia również naukowe podstawy tego nowoczesnego podejścia.

Jest profesorem w europejskim Institute for Advanced Studies na Węgrzech i wykładowcą Akademii Psychologii Przywództwa.