Oddychać zmianą

Monika Mikowska

Monika Mikowska to specjalistka z zakresu UX i Product Design, współzałożycielka firmy Mobee Dick, a do tego Autorka popularnego bloga jestem.mobi. Pełna pasji i optymizmu, integrująca w sobie cechy wszechstronnej Przywódczyni, opowiada o tym, jak jej organizacja poradziła sobie z okresem kryzysu. Traktowali go raczej jako zaproszenie do zmian niż zagrożenie porażką. Ta mikro–korekta podejścia i perspektywy w połączeniu z wypracowanym wcześniej w zespole, opartym na autentyczności relacji zaufaniem, stworzyły przestrzeń dla kreatywności, konstruktywnych dyskusji i trafnych decyzji w trudnym okresie. Jak mówi o sobie, jako dziewczynka – wzorowa i grzeczna uczennica, zamiłowanie do zmian rozwinęła wraz z nabraniem doświadczenia, gdy zorientowała się, że szczególnie w sytuacjach kryzysu brak zmian może być większym ryzykiem, niż mądre przemiany.