Siła ducha lidera

Jacek Santorski

„Z perspektywy APP przywództwo to nie tyle cecha szczególnych jednostek, a cecha relacji pomiędzy tymi, którzy wybierają lidera, a tym, który wchodzi w jego rolę…” – ważnymi atrybutami siły ducha lidera, które Jacek Santorski kompleksowo opisuje w swoim wystąpieniu wydają się być wszechstronność zarządzania – zarówno zespołem w organizacji, jak i samym sobą – w połączeniu z autentycznością. Uczestników naszego studium zapraszamy do procesu i zarazem sztuki stopniowego otaczania świadomością swoich wenętrznych przeciwieństw. Przyjmując i przyglądając się zarówno swoim pożądliwościom i cieniom (bestia), jak i dobroci oraz cnotom (piękno) – w kontekście swojej roli zawodowej, a także w życiu prywatnym.